B
POINT
www.drobneopravy.sk
TOPlist
Cenník
Kontakt
Ľubomír Oliva
drobneopravy.ba@gmail.com
tel. číslo: 0944 22 98 77
Miesto práce: BA a Okolie
Cena práce Vášho domáceho majstra 1h:     9,- €

Cena za príjazd v Bratislave je jednotná:      9,- €


Ceny sú uvedené s DPH.

Pri každej práci sa možno individuálne na cene dohodnúť podľa konkrétnej situácie s ohľadom na potrebný čas, zaobstaranie vhodného materiálu, spôsob prevedenia, najmä špecifických prác a ďalšie okolnosti. Pri nákupe a dodaní materiálu je účtovaná cena vopred dohodnutá na základe vypracovanej a obojstranne odsúhlasenej cenovej ponuky. Dodaný a spotrebovaný materiál je účtovaný osobitne.

Platnosť cenníka od: 1.12. 2012Copyright © 2013 - Created by: www.jimmyweb.sk